اصلاحات نیوز

رئیس جمهور: نباید در زندگی خصوصی مردم تفتیش کنیم

با دیگران به اشتراک بگذارید
  1. ایرانی گفت:

    ایشان یک شخصیت امنیتی صرف هستند لطفا به گذشته خودشان رجوع کنند ببینند رعایت کرده اند یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نشست ها و جلسات

آرشیو»
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president