اصلاحات نیوز

سید حسن رسولی:

با کناره گیری نجفی، مخالفم و به آن رای منفی خواهم داد / شهردار به ما قول ایستادگی داده است / شورا در این مسیر صادقانه و شفاف موضع گیری و عمل خواهد کرد

شورا و شهردار مستقیم و غیر مستقبم برگزیدگان شهروندان هستند، ما موظفیم امانتدارانه از اعطاء وکالت اکثریت بی نظیر رای دهندگان به موازات استمداد طلبی از سایر مراجع قانونی فرادستی کشور صیانت کنیم. شورا در این مسیر صادقانه و شفاف موضع گیری و عمل خواهد کرد.انتظار می رود آقای شهردار نیز علیرغم مشکلات جسمی و فشارهای بیرونی به احترام مصالح شهروندان تمکین کند و ضمن انجام معالجه همانند برخی ازمسولان، مسولیت پذیرفته عالمانه خویش را همزمان عهده دار باشد در این صورت ناپایداری فعلی مدیریت و سازمان شهرداری به ثبات خواهد رسید.

یادداشت سید حسن رسولی خزانه دار و نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران

به گزارش اصلاحات نیوز ، با کناره گیری دکتر محمدعلی نجفی به دلایلی که تا کنون برشمرده اند، مخالفم و به آن رای منفی خواهم داد. برای فردی چون دکتر نجفی که علاوه بر سابقه مبارزات سیاسی قبل از انقلاب در تشکیلات انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در امریکا، از تجارب ۴٠ساله مدیریتی در سطوح عالی و مراحل حاد و بحرانی حیات جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، سرد و گرم های روزگار را عملا از سر گذرانده، ترسیم پیش یابانه مسیر دشوار فراروی مدیریت شهری تهران کار سختی نبوده است و تردیدی در این فرض ندارم.

مضافا که ما با ایشان قول و قرارهایمان را گذاشته ایم و وی به ما قول ایستادگی داده است.اگر شخصا وی را به صفات حسنه اخلاقی،دینی و مدیریتی نمی شناختم، به خود اجازه می دادم که او را در صورت پای فشاری بر برون رفت به عدم وفای به عهد و لطمه زدن به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان متهم کنم. بر اساس تعریفم از دکتر نجفی بر این باورم که ایشان متاثر از عوامل موثر بر این تصمیم بی تاب شده و احساس عدم اثربخشی پیدا کرده، کسالت عارضی او جدیست ولی درمان پذیر است البته تحلیل دقیق این عوامل اعم از شخصی و محیطی نیازمند وقت مستوفایی است که الان در اختیار ندارم.

شورا و شهردار مستقیم و غیر مستقبم برگزیدگان شهروندان هستند، ما موظفیم امانتدارانه از اعطاء وکالت اکثریت بی نظیر رای دهندگان به موازات استمداد طلبی از سایر مراجع قانونی فرادستی کشور صیانت کنیم. شورا در این مسیر صادقانه و شفاف موضع گیری و عمل خواهد کرد.انتظار می رود آقای شهردار نیز علیرغم مشکلات جسمی و فشارهای بیرونی به احترام مصالح شهروندان تمکین کند و ضمن انجام معالجه همانند برخی ازمسولان، مسولیت پذیرفته عالمانه خویش را همزمان عهده دار باشد در این صورت ناپایداری فعلی مدیریت و سازمان شهرداری به ثبات خواهد رسید.

به فرض عدم تحقق ولو در حد محال این توقع، شورای منسجم و پر ظرفیت پنجم توانایی اداره بهینه این بحران با به حد اقل رساندن هزینه های هنگفت تحمیل شده را دارا است، در صورت اصرار شهردار بر تقاضای خود، شاید از وی بخواهیم حداقل تا ۴ماه آتی که باید لایحه برنامه سوم شهرداری تدوین و برای تصویب به شورا تقدیم شود در جایگاه مسولیتی خود بماند و این مهم را راهبری کند. یاد آوری میکنم بهترین برنامه ۵ساله توسعه کشور تا کنون به گواه شاخص های مندرج در حساب های ملی ،برنامه سوم دوره اصلاحات بوده که مدیریت کلان آن با آقای دکتر نجفی بوده است.این راه کار میانه در صورت موافقت سایر اعضاء شورا و آقای شهردار می تواند به عنوان راه حل راهبردی، صادقانه و غیرتاکتیکی خسارات وارده به منافع شهروندان را حداقل سازی کند.

بر اساس باورداشت های مذکور تا کنون عالما از ورود مصداقی به فروضات دیگر امتناع کرده ایم، حدس و گمان های رسانه ای متفاوت روزهای اخیر تحلیل های بیرون از شوراست، چرا که حساسیت و اهمیت موضوع اقتضاء می کند با پرهیز از شتاب زدگی از یک سو با حضور کارآمد شهردار و نظارت دقیق تر شورا اداره شهر با مانع روبرو نشود، از سوی دیگراستحکام رای قاطع شورا در حمایت از وی موجبات تصمیم گیری خردمندانه دکتر نجفی را مهیا کند. به آفات تعجیل و تاخیر تصمیم گیری واقفیم در هر صورت شورای پنجم از ابتدا بنا را بر تعامل و پرهیز از بروز تنش در روابط و مناسبات فی مابین با سایر ارکان نظام داشته و توفیقات خوبی نیز در این عرصه کسب کرده است.

انسجام شورا، کارآمدی حوزه خدمات شهری، اعتماد سازی ،مبارزه شفاف با فساد مهمترین راهبردهای ماست، تحقق این اهداف کلیدی جز با تداوم رویکرد تعاملی اعتماد آور با مردم و مراجع حاکمیتی امکان پذیر نخواهد بود.تمامی همکارانم را در طی این مسیر مصمم می بینم. توفیقات عملکردی آقای شهردار طی بیش از ٧ماه اخیررا مستندا تایید کرده و قابل دفاع می دانم .

💢 ان شاء الله خدای متعال و دعای خیر موکلان محترم ما را در عبور از این پیشامد ناگواریاری خواهد کرد.

با دیگران به اشتراک بگذارید

نشست ها و جلسات

آرشیو»
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president