اصلاحات نیوز

آبگرفتگی در راه چند استان!/ مناطقی از تهران و البرز هم دچار آبگرفتگی خواهد شد!

اصلاحات نیوز؛ از بعدازظهر یکشنبه و عصر بر تراکم ابرها در کردستان، جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، البرز، مناطقی از همدان، مناطقی از خراسان شمالی و مناطقی از خراسان جنوبی افزوده می شود و در این مناطق بارش های نسبتا شدیدی پیش بینی می کنیم، اوج بارش ها اما در استان البرز و مناطقی از تهران، بخصوص مناطق شمالی تهران رخ می دهد که قطعا با آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودهای فصلی و مسیل ها همراه خواهد شد.

به گزارش اصلاحات نیوز؛ کانال آب و هوای ایرانی نوشت:

مطابق مطالب متعدد پیشین درباره گسترده شدن بارش ها از نیمه اول هفته جدید باطلاع می رسانیم:
 از روز یکشنبه ۲۶ فروردین با گذر متناوب امواج ناپایدار در تراز میانی جو و تغذیه رطوبتی مناسب از عرض های جنوبی تر از کشورمان بارش در غرب، مناطقی از شمال غرب، مناطقی از مرکز، دامنه های البرز، دامنه های شمالی و مرکزی زاگرس، سواحل خزر، شمال شرق و شرق ادامه خواهد داشت و در مناطقی شدت می گیرد!

 از بعدازظهر یکشنبه و عصر بر تراکم ابرها در کردستان، جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، البرز، مناطقی از همدان، مناطقی از خراسان شمالی و مناطقی از خراسان جنوبی افزوده می شود و در این مناطق بارش های نسبتا شدیدی پیش بینی می کنیم.

 اوج بارش ها در استان البرز و مناطقی از تهران، بخصوص مناطق شمالی تهران رخ می دهد که قطعا با آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودهای فصلی و مسیل ها همراه خواهد شد.

 در این مناطق احتمال ریزش تگرگ و بادهای شدید لحظه ای همراه با رخداد آذرخش وجود دارد!

 بارش ها در مناطق یاد شده دوشنبه نیز ادامه دارد و در این روز به غیر از شمال غرب، جنوب و جنوب شرق در سایر مناطق شاهد بارش خواهیم بود.

با دیگران به اشتراک بگذارید

نشست ها و جلسات

آرشیو»
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president