اصلاحات نیوز

عارف ،شورای شهر و ضرورت حفظ انسجام

رجوع به چهره هایی مانند محمدرضا عارف که می تواند محور انسجام و همبستگی شود و راه را برای تکرار تجربه تلخ شورای اول می بندد چاره ساز است.

به گزارش اصلاحات نیوز ، با مشخص شدن نامزدهای احتمالی تصدی شهرداری تهران آنچه که در نگاه نخست به اسامی مطرح شده تا حدودی باعث نگرانی می شود نرسیدن به فردی است که بتوان روی نام او اجماع کرد و به همین دلیل خطر انشقاق در شورای یکدست شهر تهران وجود دارد.

با عین حال رجوع به چهره هایی مانند محمدرضا عارف که می تواند محور انسجام و همبستگی شود و راه را برای تکرار تجربه تلخ شورای اول می بندد چاره ساز است .

البته این مهم در صورتی کارساز است که نام های مطرح شده(اگرچه برخی از آنها اعلام کردند تمایلی به پذیرش سمت شهرداری تهران ندارند) اعلام انصراف کنند و با توجه به تجربه موفق اجرایی عارف که مورد تایید مخالفین و موافقین او است این چهره ملی و مورد وثوق نظام را به پذیرش این سمت مجاب کنند.

در غیر این صورت اجماع روی نامهای دیگر امکان پذیر نیست و خطر تکرار تجربه شورای شهر اول را مهیا می کند.

با دیگران به اشتراک بگذارید

نشست ها و جلسات

آرشیو»
  • khamenei
  • hashemirafsanjani
  • president