سیاسی 6 ماه پیش کد خبر : 100086

پاسخ روحانی به کاهش میزان محبوبیتش نسبت به سال گذشته

اینکه می‌گویند روحانی فرق کرده، اینطور نیست، میگویند سیاست خارجی روحانی تغییر کرده، اما اینطور نیست، ما تعامل با دنیا را پیگیری می‌کنیم. اما نمی‌شود با کسی که یاوه‌گویی می‌کند، متکبر است، مذاکره کرد