گزارش و گفتگو 8 ماه پیش کد خبر : 100257

عارف: نهادهای امنیتی و برخی دولتمردان در انتخابات هیات رئیسه مجلس در سال اول و دوم دخالت کردند/ یکی از اشکالات اساسی فراکسیون امید اطلاع رسانی کم است / راهکار مبارزه با آقازادگی شفافیت و ضابطه‌مند عمل کردن است