محمد قسیم عثمانی سیاسیفراکسیون امیدیادداشت 7 ماه پیش کد خبر : 100406

آنچه در جلسه دیروز مجلس اتفاق افتاد نه استیضاح وزیر کار بلکه استیضاح نظام بود