اقتصادی 6 ماه پیش کد خبر : 101089

آیا کروز میتواند ایران خودرو را تصاحب کند ؟ / چه‌کسی پشت فرمان ایران خودرو می‌نشیند

با وجود اینکه شرکت کروز در مقابل سازمان گسترش و صندوق بازنشستگی کشوری یک شرکت خصوصی تلقی می‌شود اما برخی قطعه‌سازان بخش خصوصی با مالکیت و حضور کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو مخالفند در این میان نظر شورای رقابت هم تا حد زیادی با آنها همسو است شورای رقابت به‌دلیل ساختار مالکیت عمودی، با حضور کروز در هیأت مدیره و ترکیب سهامداری ایران‌خودرو مخالفت کرده است. قطعه‌سازان می‌گویند شرکت کروز از یک طرف در تملک تک‌بعدی ۲خانواده است و از سوی دیگر می‌تواند با در اختیار گرفتن سهام ایران‌خودرو ارتباط همکاری قطعه‌سازان را با شرکت ایران‌خودرو قطع کند. مطابق اطلاعات موجود هم‌اکنون ۱۰۰درصد از سهام شرکت کروز به شرکت توسعه صنایع وینارت تعلق دارد و ۱۰۰درصد از سهام این شرکت هم تحت مالکیت ۲خانواده علیپور و کشاورز است.