اجتماعی 5 ماه پیش کد خبر : 102202

پاسخ معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به برخی ابهامات مربوط به نمایشگاه عطر سیب

اصلاحات نیوز؛ شجاع‌پوریان گفت: امسال بین هیأت‌های مذهبی بن توزیع نشده است، این در حالی است که در سال‌های گذشته میزان بنی که بین تکایا و هیأت‌های مذهبی توزیع می‌شد، از ۱۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بود که البته این کار یک نوع بی‌حرمتی به هیأت‌ها بود و باید بگوییم که رقمش بسیار ناچیز بود و این مبلغ اندک وقتی پرداخت می‌شد آنها را لکه‌دار می‌کرد و جوری تبلیغات می‌شد که انگار کمک‌های آن‌چنانی شده است