5 ماه پیش کد خبر : 102213

کل کل پسر کفاشیان و پسر سفیر سابق؛ همان بنزِ سه سال قبل را دارم!