سیاسیگزارش و گفتگو 5 ماه پیش کد خبر : 102220

تاجیک: جامعه، دیگر به اصلاح طلبان توجه ندارد / قبل از هرچیز باید اصلاح‌طلب‌نماها را بیرون کنیم

اصلاح‌طلبان هنگامی که بر سریر قدرت قرار می‌گیرند همان کنش را از خود نشان می‌دهند که قبل از اینکه به قدرت برسند آن را نقد می‌کردند. به همین دلیل نیز نسل جدید و مردم دیگر به جریان اصلاحات به عنوان یک راه برون رفت نگاه نمی‌کنند