سیاسی 5 ماه پیش کد خبر : 102232

مشایی به ۶ سال و ۶ ماه حبس برای سه اتهام محکوم شد / پرونده سایر اتهامات باز است

این در حالی است که مشایی برای اتهام خود مبنی بر اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به ۵ سال حبس و برای دو اتهام دیگر خود به ترتیب یک سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.