محمد فاضلی یادداشت 5 ماه پیش کد خبر : 102235

رسوایی بابُل‌گِیت / مساله ای فراتر از یک رسوایی جنسی

ظرفیت فساد و دنبال کردن منافع شخصی در شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر است؟ این منافع فاسد از چه سازوکارهایی ناشی می‌شوند؟