ویدیو 5 ماه پیش کد خبر : 102237

روحانی خطاب به مخالفان: نه برای سال آینده و نه سال ۱۴۰۰، تخریب رای برای شما نمی آورد. شما مردود آزمایش تاریخی شدید