سیاسی 5 ماه پیش کد خبر : 102266

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی: مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.