سیاسیفراکسیون امید 4 ماه پیش کد خبر : 103637

عضو فراکسیون امید: نگرانند با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق گرفته شود

تبلیغات گسترده ای که محافل خاص علیه لوایح مبارزه با ‎پولشویی به راه انداخته اند بطور ضمنی دلالت براین دارد که اذعان دارند در سطح گسترده مرتکب قاچاق و پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و نگرانند با تصویب این لوایح جلوی آن گرفته شود