سیاسینجوم و محیط زیستیادداشت 4 ماه پیش کد خبر : 104084

درازدستی و کوتاه‌عقلی بی‌پایان / خسارتی جبران ناپذیر که گریبان ایران را گرفته است

آلمان، هند، کره جنوبی، آمریکا و ترکیه. بحران‌های اقتصادی را می‌توان با سیاست‌های درست، به رسمیت شناختن علم اقتصاد و فرایندهای درست سیاست‌گذاری عمومی و افزایش ظرفیت حکمرانی درمان کرد. خسارتی اما هست که جبران ناپذیر است یا جبرانش مستلزم ده‌ها یا صدها سال زمان است: خسارت محیط‌زیستی.