اجتماعی 4 ماه پیش کد خبر : 104091

جلسه نظارت دوره ای معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از منطقه ۷