اجتماعیاقتصادی 4 ماه پیش کد خبر : 104170

رییس جمهور با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی ویزای اربعین موافقت کرد

بنابه این گزارش روحانی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت حماسه حضور عاشقان امام حسین (ع) با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد.