سیاسیگزارش و گفتگو 3 ماه پیش کد خبر : 109978

‌‎حجاریان: شاید بهتر بود اساساً عطای ‎انتخابات را به لقایش می‌بخشیدیم و سرنوشت ‎اصلاحات را به دولت ‎روحانی گره نمی‌زدیم

تئوریسین اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حامیان جریان اصلاحات این جریان را تنها بگذارند، دست از حمایت بکشند و حتی به جریانی موسوم به براندازی بپیوندند؛ پیش‌بینی کرد که ریزش جدی از سمت حامیان اصولگرایان به سمت جریان اصلاحات صورت خواهد گرفت؛ اما براندازها به چنددلیل از جمله عدم وحدت در فرماندهی،تعارض راهبردها و وابستگی به پول‌های کثیف و وابستگی به برخی کشورهای منطقه شانسی برای پیش‌رفت ندارند