حبیب الله عباسی یادداشت 3 ماه پیش کد خبر : 111337

پیروز حناچی، سومین کلیدار بهشت ؛برنده یا بازنده؟!

آقای حناچی باید بداند این است که مردم تهران ،پس از این همه کش و قوس اکنون تبدیل به مردمانی خسته شده اند و انتظار دارند حداقل در کوتاه مدت در چهره شهرشان تغییراتی را ببینند ونمی توان گفت این انتظار زیادی است؟