اجتماعیفراکسیون امید 3 ماه پیش کد خبر : 111349

پروانه سلحشوری: همین که من گردنم را عمل کردم و دستم سال‌هاست درد می‌کند ثمره سال‌ها پوشیدن چادر بود