مصطفی داننده اجتماعییادداشت 2 ماه پیش کد خبر : 112155

داستان جوان‌مردها؛ از کارگر خوزستانی و کاسب تبریزی تا نویسنده تهرانی / در این جامعه هستند آدم‌هایی که تنها و تنها به فکر پول نیستند

اصلاحات نیوز؛ در کنار نوشتن از تمام زشتی‌های جامعه و نشان دادن حقیقت به مردم باید از این جوان‌مردها هم نوشت چون آنها هم بخشی از این جامعه هستند. بخش مهمی که می‌توانند امید را در ما زنده نگه دارند. باید داستان این دو را دهان به دهان نقل کنیم تا همه بدانند هنوز کسانی هستند که می‌توانند در کتاب مدارس از آنها به عنوان قهرمان یاد شود.