اقتصادی 2 ماه پیش کد خبر : 115215

قیمت هر کیلوگرم زعفران ۱۰ تا ۱۱.۵ میلیون تومان شد