اجتماعییادداشت 21 روز پیش کد خبر : 115662

نمی‌دانیم که نمی‌دانیم / رسانه‌های اجتماعی چه‌قدر در «توهم دانایی» کاربران و دولتمردان نقش دارند؟