یادداشت 13 روز پیش کد خبر : 116666

دولت کجاست، چرا کاری نمی‌کند؟ / آیا پدیده "بی دولتی" فقط دامنگیر دولت را می گیرد؟

تحلیل‌گران سیاسی به این وضع «بی‌دولتی» می‌گویند و معتقدند این اواخر شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته است.