یادداشتویدیو 13 روز پیش کد خبر : 116689

ویدیوئی تاریخی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی (باغ اتابک)