اجتماعی 14 روز پیش کد خبر : 116699

تعیین عوارض برای عبور از یک زیرگذر در تهران

مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران درباره تعیین عوارض عبور از زیرگذر در تهران گفت: اگر بخش خصوصی اتوبان و یا زیرگذری بسازد مانند همه جای دنیا می‌تواند هزینه‌اش را هم دریافت کند.