اقتصادی 14 روز پیش کد خبر : 116704

مساعدت با تولید و صادرکنندگان برای برگشت ارز صادرات

بانک مرکزی اعلام کرد، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جلسات متعدد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار کرده است.