سیاسیبین المللی 14 روز پیش کد خبر : 116708

تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران

اتحادیه اروپا دو شخص حقیقی و یک شرکت حقوقی ایران را در لیست تحریم های خود قرار داد.