نجوم و محیط زیست 13 روز پیش کد خبر : 116716

تلاقی دو رود کشکان و سیمره در استان لرستان که در نهایت به کرخه در استان خوزستان تبدیل می شود