اقتصادییادداشت 12 روز پیش کد خبر : 116719

چه چيزی زيبنده ملت ايران است؟!

در كجاي دنيا جز ونزوئلا بنزين را چنين مفت و مجاني تلف ميكنند و در عين حال مردم كشور خود را از بيكاري و بی درآمدي درمانده كرده اند؟