اقتصادی 12 روز پیش کد خبر : 116720

توضیحات جدید تأمین اجتماعی درباره جاماندگان "بسته حمایتی"

سازمان تأمین اجتماعی توضیحات جدیدی درباره تعیین تکلیف جاماندگان "بسته حمایتی" ارائه کرد.