سیاسی 12 روز پیش کد خبر : 116729

پور ابراهیمی: اروپا می‌خواهد گروکشی کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در ساز و کار INSTEX نقل و انتقال پول فروش نفت منتفی شده است، گفت: «اینستکس» هیچ برنامه زمان بندی و ضمانت اجرایی ندارد.