سیاسی 14 روز پیش کد خبر : 116757

اسلام‌ستیز هلندی مسلمان شد

یکی از سیاستمداران اسلام‌ستیز هلندی در پی نگارش کتابی درباره اسلام، تغییر مذهب داد و به اسلام مشرف شد.