سیاسیفراکسیون امید 11 روز پیش کد خبر : 116867

علیرضا رحیمی: مجریان قانون شهامت بیشتری برای برخورد با دانه درشت ها داشته باشند

اصلاحات نیوز: علیرضا رحیمی آزاده و جانباز ۵۵ درصد است که در سن ۱۴ سالگی در جبهه، به اسارت رژیم بعث عراق درآمد. شعر او خطاب به خبرنگار زن هندی در یکی از اردوگاه های عراق در تذکر به حجاب را بسیاری شنیده اند “ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است