سیاسیفراکسیون امیداجتماعی 8 روز پیش کد خبر : 117184

بهتر است عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خوب است که عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم شود و صرفا شامل زندانیان عادی نباشد.