پیشنهاد سردبیر 7 روز پیش کد خبر : 117194

عارف: قرار نبود بعد از گذشت چهل سال از انقلاب شاهد صفهای طولانی مردم برای تامین حداقلهای معیشتی باشیم / بخاطر برخی بی‌تدبیری ها شاهد از بین رفتن کرامت انسانها برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه هستیم

اصلاحات نیوز؛ رئیس فراکسیون امید گفت: آنچه که امروز بیش از همه باعث نگرانی دلسوزان انقلاب شده است وضعیت معیشتی مردم بزرگوارمان است. چرا اکنون باید از دوران دفاع مقدس با آه و افسوس یاد کرد؟چرا آن وحدت و در کنارهم‌بودن کمرنگ شده است؟ آیا باید بگونه‌ای شود که مردم عزیزمان برای به دست آوردن مایحتاج اصلی صف‌های طویل تشکیل دهند؟ قرار نبود بعد از گذشته چهل سال شاهد اینگونه صفها باشیم. بخاطر برخی بی‌تدبیری ها بگونه‌ای عمل شد که بعضا شاهد از بین رفتن کرامت انسانها برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه هستیم.باید همه در برابر این مردم بزرگوار مسئولیت‌پذیر باشیم و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌ایم از مردم عذرخواهی کنیم