اقتصادی 6 روز پیش کد خبر : 117296

فقر در ایران کمتر از انگلیس و اسپانیا/ ۷۳۶ میلیون نفر در دنیا فقیرند

بانک جهانی با بررسی فقر مطلق در ۳۶ کشور اعلام کرد فقر مطلق در ایران کمتر از ۳۱ کشور از جمله کشورهایی مثل انگلیس، بلژیک، اسپانیا، کرواسی، یونان و رومانی است.