اقتصادی 6 روز پیش کد خبر : 117392

ایران قدرت اقتصادی هجدهم دنیاست

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بدخواهان نظام جمهوری اسلامی بدانند که کشور ما به رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها امروز قدرت هجدهم اقتصادی جهان است.