اقتصادی 6 روز پیش کد خبر : 117403

۹۵ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۹۵ هزار تعاونی فعال در ۲۰ حوزه در سطح کشور فعال است.