پزشکی 5 روز پیش کد خبر : 117431

وزیر بهداشت به وعده خود در روز پرستار عمل کند

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت پیرامون حرفه پرستاری، گفت: انتظار می رود وزیر بهداشت، به وعده های روز کسب رای اعتماد از مجلس، عمل کند.