سیاسی 5 روز پیش کد خبر : 117432

ژنو استفاده از نمادهای مذهبی را برای کارکنان دولت ممنوع کرد

ساکنان شهر ژنو در همه‌پرسی روز یکشنبه به قانونی راُی دادند که در آن پوشیدن حجاب و استفاده کردن از نمادهای دینی و مذهبی را برای نمایندگان و کارکنان دولتی ممنوع می‌کند.