سیاسی 5 روز پیش کد خبر : 117439

برای ساخت موشک به اجازه کسی نیاز نداریم

رئیس‌جمهور گفت: ما برای ساختن انواع موشک‌های ضدزره، انواع موشک های پدافند هوایی، موشک‌های زمین به دریا، دریا به دریا و زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.