بین المللی 5 روز پیش کد خبر : 117466

داعشی که عامل فروش زنان اسیر بود به دام افتاد

نیروهای دموکرات کرد سوریه ، یکی از چهره های مشهور داعش با نام " ابوصهیب فرانسوی" را شناسایی و دستگیر کردند.