فرهنگی 5 روز پیش کد خبر : 117471

تاسف «روشنک عجمیان» از 40 سال سیمرغ نگرفتن «علی نصیریان»

روشنک عجمیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: