اقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 117479

اوپک قیمت نفت را تغییر نمیدهد

دبیرکل اوپک در واکنش به تصویب طرحی در کنگره آمریکا علیه این سازمان گفت:« کار ما دستکاری و تعیین قیمت نفت نیست، بنابراین متهم کردن ما به این امر یک قضاوت اشتباه است» .