اقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 117480

دولت در اقتصاد کشور بی‌تدبیر بود

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت در اقتصاد کشور نبود، برنامه های اتاق بازرگانی نیز به شکل بهتری اجرا می شد.