بین المللی 5 روز پیش کد خبر : 117484

عربستان به نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری برای تعادل بودجه نیاز دارد

مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت:« قیمت مورد نیاز عربستان برای برابر کردن دخل و خرجش در بودجه ، ۸۰ تا ۸۵ دلار در هر بشکه است»