سیاسی 5 روز پیش کد خبر : 117500

موشکهای ایران عاملی بازدارنده در منطقه هستند

وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو هیچ نوع تجهیزات موشکی در اختیار تهران قرار نداده، تأکید کرد موشکهای ایران عاملی بازدارنده برای منطقه هستند.